Konkurser

Hvis du oplever, at du ikke får din løn – eller andre betalinger fra din arbejdsgiver til den aftalte tid, bør du straks henvende dig til Søfartens Ledere. Hvis du venter, kan du risikere, at dine krav forældes, og du derfor ikke vil kunne få dem dækket.

En af vores advokater kontakter din arbejdsgiver og beder om at få pengene udbetalt.

I nogle tilfælde, viser det sig, at der fx er sket en bankfejl eller en IT-administrativ fejl, og så vil arbejdsgiveren hurtigt kunne rette op på forholdet.

I andre tilfælde handler det om din arbejdsgivers manglende betalingsevne, og her hjælper Søfartens Lederes advokater dig igennem konkurssagen.

Hvis den manglende lønindbetaling skyldes din arbejdsgivers manglende betalingsevne, vil vores advokater hjælpe dig med at sende de rette rykkerskrivelser og i sidste instans indgive en konkursbegæring til Skifteretten.

De vil også stå dig bi hele vejen igennem forløbet og de vil naturligvis også deltage i Skifteretsbehandlingen.

Hvis arbejdsgiveren erklæres konkurs, hjælper vi dig med at få anmeldt dit krav og sørge for, at den korrekte dokumentation fremsendes til kurator og til Lønmodtagernes Garantifond (LG).

I hele sagsbehandlingen hos LG/kurator er vores advokat din bisidder og rådgiver.

Husk, at det er vigtigt, at du kan dokumentere det krav du har. Det kan enten ske via din ansættelseskontrakt, dine lønsedler eller anden skriftlig dokumentation.

Læs mere:

Udlæg og afspadsering

Det er vigtigt ikke at lave udlæg for din arbejdsgiver. Har du lagt penge ud, vil pengene som udgangspunkt ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond.

Det samme gælder en stor opsparet mængde ferie, overarbejde eller afspadsering, som ofte ikke vil blive dækket i en konkurssag.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opsparer ferie, overarbejde og afspadsering svarende til mere end maksimalt sammenlagt to måneders løn.