Overenskomst

Mange medlemmer af Søfartens Ledere, som er beskæftiget i landbaserede jobs, er ansat på individuelle kontrakter, og er derfor ikke underlagt en overenskomst.

Kommunale havne

Hvis du er beskæftiget på en af de kommunale danske havne, er du formentlig omfattet af den overenskomst, som Søfartens Ledere sammen med Forhandlingskartellet har indgået med KL.

På det kommunale område gælder et finmasket overenskomstsystem, hvor langt de fleste forhold er reguleret.

Kommer du derfor fra sejlende tjeneste eller fra anden beskæftigelse i den private sektor til en kommunal ansættelse, kan der være behov for at få rådgivning og vejledning om, hvilke forhold, der er gældende på det kommunale område – både konkret og generelt.

Der findes aftaler med KL om bl.a. ferie, barsel, fravær af familiemæssige årsager, barns sygedage, omsorgs- og seniordage osv. som i mange tilfælde kan give anledning til spørgsmål.

Større havne
Også flere af de større havne, der er organiseret som aktieselskaber – herunder Copenhagen-Malmø Port og Aalborg Havn – er dækket af overenskomster indgået af Søfartens Ledere, for så vidt angår havneassistenter m.fl.

Læs mere:

Regler for tillidsrepræsentanter (TR)

På mange af arbejdspladserne på havnene er der ikke medlemmer og medarbejdere nok til at reglerne om tillidsrepræsentanter finder anvendelse. Der skal være minimum 5 medarbejdere, omfattet af den samme overenskomst, som betingelse for, at man har ret til at vælge en TR iblandt sig.

Hvis I er 5 eller flere, er vi gerne behjælpelige med at gennemføre et sådant valg af TR, ligesom vi tilbyder bl.a. kursusdeltagelse og direkte rådgivning, hjælp og støtte til den valgte TR.

Er der ikke nogen TR på din arbejdsplads, kan du altid kontakte os direkte. Vi kan hjælpe dig med en afklaring af de vilkår, der gælder for din ansættelse.  Vi kan også rådgive dig og repræsentere dig ved en konkret uenighed med din arbejdsgiver