Ny maritim leder-uddannelse: Blue Diploma

| |

Kategorier

Karriere, Ledelse, Uddannelse

For navigatører og andre faggrupper inden for det maritime felt er der nu designet en helt ny diplomuddannelse i ledelse i samarbejde med den maritime branche. Uddannelsen skal styrke den enkelte leder og hele virksomheden, siger Jens Linder, Ledelsesakademiet Lillebælt.

Jens Linder er en af initiativtagerne bag og en af underviserne på Blue Diploma, og er et godt eksempel på, at en baggrund i det maritime kan føre til mange oplevelser og karriereforløb. Jens Linder er styrmand, konsulent i managementfirma, uddannelseschef i TV2, forfatter og underviser på lederuddannelser.  I dag chefkonsulent ved LedelsesAkademiet Lillebælt og arbejder med strategi, ledelse og procesoptimeringer i en række danske koncerner og som underviser på de kompetencegivende lederuddannelser.
”Vi har tydelige indikationer for, at en udvikling af ledelseskompetencer fremmer karrieren. Når man har tilegnet sig viden, metoder og værktøjer for arbejdet med strategi og ledelse, kan man i større grad bidrage til organisationens værditilvækst, og bedre resultater medfører automatisk, at man øger sit eget værd og sin egen markedsværdi. Vi ser derfor ofte, at deltagere på lederuddannelserne undervejs i forløbet opnår bedre resultater i forretningen, får øgede beføjelser, nye opgaver og eventuelt foretager et skridt op ad karrierestigen”.

Af Thorsten Asbjørn, journalist (DJ)

Hvordan sikrer man sig, at ledere og medarbejdere med ledelsesambitioner inden for den maritime branche kan få en lederuddannelse, som er målrettet deres konkrete virkelighed?

Dét spørgsmål mener LedelsesAkademiet Lillebælt, der er specialiseret i lederuddannelser, nu at have fundet et godt svar på.

I samarbejde med den maritime branche og maritime uddannelsesinstitutioner har LedelsesAkademiet Lillebælt udviklet en helt ny diplomuddannelse i ledelse målrettet navigatører og andre faggrupper inden for det maritime område. Uddannelsen, som strækker sig over to år, har fået det sigende navn ”Blue diploma”.

– Når man vælger en lederuddannelse, så er det vigtigt, at den taler direkte ind i ens egen virkelighed, så den viden, man får, kan omsættes til praksis. Derfor har vi også prioriteret at udvikle uddannelsen i samspil med maritime organisationer og uddannelsesinstitutioner, siger Jens Linder, chefkonsulent ved LedelsesAkademiet og initiativtager til den nye uddannelse.

Blue diploma henvender sig specifikt til navigatører og maskinmestre, men på uddannelsen vil der også være folk, som beskæftiger sig med befragtning, operations, sikkerhed, HR-opgaver osv.

Stærkere ledere
– Det unikke er, at vi samler ledere og kommende ledere inden for det maritime felt. Ved at bringe forskellige faggrupper sammen, bliver det typisk meget dynamisk, fremhæver Jens Linder.

Han er ikke i tvivl om, hvad udbyttet vil være for hver enkelt deltager:

– Ledere i ”Det Blå Danmark” er som oftest i deres stillinger i kraft af en høj fag-faglighed, men uden nødvendigvis at have en stor ledelsesfaglighed. Med en lederuddannelse får de styrket deres evne til at træffe de rette valg, hvad enten det er strategisk, organisatorisk, personalemæssigt eller økonomisk. Personligt og fagligt vokser man som leder, når man føler, at man har en viden at falde tilbage på.

På lederuddannelsen er det et væsentligt element, at deltagerne kommer tæt på egen virkelighed. Forløbet starter med et internat, hvor de maritime ledere hopper ombord på rederi-simulatoren ”Top Tankers”. Her er der afprøvning og træning i ledelse, strategi og økonomistyring. Deltagerne bliver inddelt i ledelsesteam i et rederi, hvor der skal diskuteres og træffes forretningsmæssige beslutninger, og der vil være direkte feedback i form af forretningsmæssige resultater.

Styrket global konkurrence
Og for de rederier og maritime virksomheder, som over de næste år får ledere og medarbejdere på diplomuddannelse, skal det også meget gerne skabe en langsigtet effekt på bundlinjen.

– Den maritime branche er i et konkurrenceintensivt marked, og der er et stort behov for, at rederier og andre organisationer med tilknytning til det maritime formår at være omkostningseffektive og innovative. Her spiller dygtige ledere, som er klædt på til at træffe de rette valg, en helt afgørende rolle for udviklingen af forretningen, påpeger Jens Linder.

Med lederuddannelsen målrettet det maritime område håber LedelsesAkademiet Lillebælt, at man i samarbejde med bl.a. Søfartens Ledere kan bibringe hele ”Det blå Danmark” et løft – både på sø- og landsiden.

– En forudsætning for effektiv drift, god personaleledelse og en fornuftig implementering af strategier er, at der på alle ledelsesniveauer kan føres en ligeværdig og kvalificeret dialog omkring bevægelser i markedet og ledelsesmæssige tiltag, siger Jens Linder og uddyber:

Vi har med uddannelsen en ambition om at klæde de søfarende ledere bedre på til at kunne indgå i et samarbejde med landsiden og dermed også blive en efterspurgt ressource i forhold til input til og dialog om forretningens udvikling.

– Tilsvarende har vi også en ambition om at klæde deltagere i de landbaserede jobs bedre på til at kunne indgå i dialog om forretningens drift og udvikling på søsiden.

Fakta om uddannelsen Blue Diploma
Blue Diploma er en diplomuddannelse i ledelse udviklet af LedelsesAkademiet Lillebælt i samspil med den maritime branche. Uddannelsen er målrettet navigatører og andre faggrupper inden for det maritime felt. Den strækker sig over to år og er opbygget med seminarer, hvor teori og viden kobles til praksis ved brug af øvelser, cases og træning. En fuldførelse af Blue Diploma giver samlet 60 ECTS-point og er dermed en fuldgyldig diplomuddannelse i ledelse, som er en anerkendt og efterspurgt uddannelse inden for mange fagområder:

 • Styring og strategi
 • organisation og processer
 • økonomisk ledelse
 • lederkommunikation
 • professionelt lederskab

Det med småt

 • Uddannelsen foregår over i alt 4 semestre og varer i alt 2 år.
 • På de tre første semestre er der 3-4 samlinger af hver 3 dage. På fjerde semester er der alene en samling af 2 dage, – resten af tiden arbejdes der med afgangsprojekt med indlagt vejledning.
 • Mellem undervisningsdagene læser deltagerne teori og arbejder med egne cases.
 • Økonomi: Prisen for hvert af de fire semestre er kr. 21.200, kr. 22.200, kr. 28.800 og kr. 16.100. I alt kr. 88.300 ex moms.
 • Undervisningssted/overnatning: LedelsesAkademiet Lillebælt, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV.
 • Eksamen: Efter hvert modul er der eksamen. Nogle af eksamenerne består af mindre skriftlige opgaver og oplæg, med bedømmelse ved intern censur. Andre eksamener består af deltagernes korte skriftlige oplæg kombineret med en mundtlig eksamen og ekstern censur. Forløbet afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt samt mundtlig eksamen.

Hvis du vil vide mere

 • Læs mere på: www.bluediploma.dk
 • Information og tilmelding: www.ledelselillebaelt.dk
 • Vil du have en personlig snak, er du velkommen til at kontakte:
 • Jens Linder, LedelsesAkademiet Lillebælt, 20 41 76 75, jenl@eal.dk
 • Peter Friis Jespersen, Søfartens Ledere, Job & karrierekonsulent, D. 33455573, 20897526, pfj@soefartens.org

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *