Fagbladet

Fagbladet “Søfartens Ledere” beskæftiger sig med de emner og områder, der i bred forstand omhandler og beskriver medlemmernes arbejde, arbejdsvilkår og arbejdsmiljø – samt de aktører, beslutningstagere og forhold, der påvirker og/eller bestemmer vilkår og rammer for medlemmernes arbejde og erhvervets udvikling.

Se fagbladet her.

Fagbladet er medlemmernes ‘talerør’, her har medlemmer mulighed for at komme til orde i artikler og i læserbreve. Læserbreve eftergås for ‘faktuelt indhold’ – således at det sikres, at sager, der bliver rejst af medlemmerne i magasinet, tager udgangspunkt i korrekte fakta.

Magasinet er ikke et nyhedsmedie. Her bliver stoffet dækket fra alle sider – artiklerne er længere og kommer dybt ned i stoffet.

Søfartens Lederes fagblad er partipolitisk uafhængigt.